Krožek hrvaškega jezika in kulture

18.12.2011
Spoštovani!
V sodelovanju med hrvaškim in slovenskim Ministrstvom za šolstvo in šport so začeli izvajati krožek hrvaškega jezika in kulture na Osnovni šoli dr. Vita Kraigherja v Ljubljani. Krožek je namenjen vsem učencem osnovnih šol v Ljubljani.
Vsi zainteresirani lahko dodatne informacije dobite na naslednjih naslovih:
- elektronski naslov OŠ dr. Vita Kraigherja: osv.kraigher@guest.arnes.si
- učitelj hrvaškega jezika in kulture Teodor Vočanec: teodorvocanec@yahoo.co.uk (tel.: 031 752 740)

Vabljeni vsi zainteresirani.