Sprememba v postopku ugotavljanja upravičenosti do subvencionirane šolske prehrane

5.5.2012
Spoštovani starši! Obveščamo Vas, da je od januarja 2012 skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) in Zakonom o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 sistem uveljavljanja pravice do dodatne subvencije za malico učencev in dijakov in do subvencije za kosilo učencev spremenjen.

Učenci oz. starši oddate vlogo za dodatno subvencijo za malico in subvencijo za kosilo na pristojnem centru za socialno delo in ne več na šoli. Center za socialno delo bo o pravici odločil z odločbo.

Vlogo oddate na obrazcu VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV (obrazec, s katerim uveljavljate tudi ostale pravice iz javnih sredstev: otroški dodatek, denarno socialno pomoč, subvencijo vrtca …).

Če želite pravico uveljaviti s 1. 9. 2012, morate vlogo oddati pred tem datumom. Priporočamo Vam, da to storite konec junija.

Omenjeni obrazec najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (vloga_zupjs_obr_8_45.pdf) oz. ga lahko kupite v knjigarni.


Vera Rozman, socialna delavka

Marija Valenčak, ravnateljica