Naziv Naj športnik OŠ Ledina

19.5.2012
Z namenom vzpodbujanja športa, uzaveščanja fair playa in nagrajevanja naporov in dosežkov posameznikov na področju športa ter usklajevanj šolskih obveznosti OŠ Ledina vsako leto razglaša in podeljuje priznanja najboljšim športnikom. Priznanje oz. nagrajevanje zajema obdobje šolskega leta in se podeljuje ob koncu šolskega leta za tekoče šolsko leto.

Nagrajenih je lahko več učencev. V poštev pridejo učenci od 6. do 9. razreda.

Za nagrajevanje se upoštevajo naslednji pogoji:
-  Učenec osvaja športne/tekmovalne dosežke, ki veljajo v olimpijskih in neolimpijskih panogah, pri čemer se upošteva raven tekmovanja (svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo oz. sodelovanje na evropskih tekmovanjih, državna prvenstva v kategorijah mlajših dečkov in deklic ter starejših dečkov in deklic);
-  Rezultati se vrednotijo na podlagi primerjalne tekmovalne vrednosti njihovih dosežkov v mednarodnem in državnem merilu, upoštevajoč razvitost, priljubljenost in pomembnost športne panoge tako doma kot v svetu;
-  Učenec upošteva pravila fair playa, je pozitivno naravnan ter zastopa matično šolo na šolskih tekmovanjih.

Vse, ki se želite potegovati za naziv NAJ ŠPORTNIK OŠ LEDINA, prosimo, da do 31. maja 2012 oddate vlogo, ki jo najdete spodaj, v natisnjeni obliki pa jo lahko dobite v tajništvu.

Pravilno izpolnjeno in podpisano vlogo oddajte enemu izmed učiteljev športne vzgoje (Žana Ude, Andrej Šturm, Lorin Möscha) ali v tajništvo šole.

Lorin Möscha, koordinator izbora


Vloga za pridobitev naziva najboljši športnik/športnica (PDF)
Vloga za pridobitev naziva najboljši športnik/športnica (DOC)

Pravilnik OŠ Ledina o proglasitvi najboljših športnikov