Tradicionalni slovenski zajtrk

14.11.2012
V petek, 16. 11. 2012, bo potekal vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk.
Namen projekta Tradicionalni slovenski zajtrk je izobraževati, obveščati in ozaveščati učence ter vzporedno tudi širšo javnost:
- o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad,
- o pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora,
- o pomenu domače pridelave in predelave hrane,
- o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih in racionalnem ravnanju z embalažo,
- o pomenu gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Iz zdravstvenega vidika se priporoča uživanje sezonske zelenjave in sadja iz lokalnega okolja, saj sta običajno bolj dozorela in imata višjo biološko (hranilno) vrednost.
Na ta dan bodo učenci naše šole dobili v času malice črn in polnozrnati stoletni kruh, maslo in med iz ekološke pridelave, nehomogenizirano mleko in jabolko. Vsa živila so slovenskega izvora.

Vodji projekta: Natalija Rožnik in Blažka Alič