Obvestilo o možnostih pomoči pri zagotavljanju šolske prehrane

7.12.2012
Spoštovani starši! Obveščamo Vas, da smo 28. 11. 2012 prejeli dopis s strani MOL-a, s katerim nas obveščajo, da Mestna občina Ljubljana v skladu z Odlokom o denarni pomoči subvencionira šolska kosila za učence, katerih starši zaradi socialno-ekonomskih razmer svojemu otroku tega ne morejo nuditi. Posebno vlogo oddate na pristojen Center za socialno delo. Vloga je na koncu tega obvestila.

Tudi s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport smo prejeli okrožnico (23. 11. 2012), v kateri nas prosijo, da obvestimo starše o možnosti subvencije šolske prehrane v izjemnih primerih. Centri za socialno delo lahko v izjemnih primerih, na predlog vzgojno-izobraževalnega zavoda ali vlagatelja/starša, pri ugotavljanju opravičenosti do subvencije malice oz. kosila za učence poleg dohodka in premoženja, upoštevajo tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski socialni in materialni položaj učenca, ki nastopijo zaradi dolgotrajne bolezni ali smrti v družini, nenadne izgube zaposlitve staršev ter naravne ali druge nesreče. Ministrstvo poziva, da se inštitucije in starši obračamo neposredno na centre za socialno delo.

Rada pa bi tudi poudarila, da se v primerih socialno-ekonomskih stisk lahko vedno obrnete tudi na šolo. Svetovali Vam bomo, na koga se lahko obrnete, v okviru možnosti (šolski sklad) pa bomo nudili tudi neposredno pomoč.

Več informacij lahko dobite na šoli pri socialni delavki Veri Rozman, ki Vam je na razpolago za dodatna pojasnila (vera.rozman@guest.arnes.si, 01 / 230 76 59).

Na naši šoli imamo tudi Lakotnikov kotiček, ki se nahaja v šolski jedilnici. Učenci si lahko v dopoldanskem času vzamejo sadje, kruh, čaj (v zimskem času) in neprevzete malice. Hrana je na razpolago vsem, naročenim na prehrano kot tudi nenaročenim. Vsem tudi nudimo, da nekaj minut pred 14. uro pridejo v kuhinjo, kjer običajno ostane precej hrane, saj bomo veseli, če jo bodo otroci pojedli, da nam je ne bo potrebno zavreči.

Zavedamo se pomena pravilne prehrane, zato resnično upamo, da bomo zagotovili ustrezno prehrano vsem otrokom na OŠ Ledina.

S spoštovanjem,
Marija Valenčak, ravnateljica


Vloga za dodelitev denarne pomoči v Mestni občini Ljubljana