Obvestilo o objavi dodatne informacije o dosežkih NPZ za učence in starše ob koncu 3. obdobja

5.6.2013
Spoštovani starši!   Državni izpitni center bo letos prvič pripravil dodatne informacije z grafičnimi prikazi, ki bodo za vsak predmet NPZ prikazovale dosežek posameznega učenca v primerjavi z ostalimi sovrstniki na šoli in v državi.   Učenci 9. razreda in njihovi starši bodo lahko do dodatne informacije za posameznega učenca od 6. 6. 2013 do 30. 6. 2013 dostopali s številko EMŠO in šifro učenca na spletni strani http://npz.ric.si, kjer so si lahko tudi ogledali ovrednotene preizkuse znanja, izpise dosežkov  v obliki pdf.  

Z lepimi pozdravi  

Vodstvo šole