Subvencioniranje šolske prehrane v šol. letu 2014/15

9.6.2014
Spoštovani starši,
seznanjam vas, da so v Državnem zboru v postopku sprejemanja spremembe zakonodaje, ki ureja subvencije za prehrano od šolskega leta 2014/15 dalje. Učenci bodo lahko pridobili subvencijo za šolsko prehrano po enakih merilih (lestvici) kot v tem šolskem letu, poenostavlja pa se postopek pridobivanja pravice. Staršem ne bo več treba oddajati vlog za uveljavitev subvencije malice in kosila, saj bo upravičenost izhajala iz uvrstitve v dohodkovni razred, ki bo ugotovljena v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

Šole bomo upravičenost do subvencije zgolj upoštevale pri obračunu malice oz. kosila, izdajanje sklepov v zvezi s tem pa ni predvideno.

V nadaljevanju je povezava na obvestilo za javnost, ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V njem je postopek pridobivanja pravice podrobneje pojasnjen, opisan pa je tudi postopek pridobitve pravice v primerih, ko starši nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

O podrobnostih pridobivanja subvencij vas bomo obvestili.

Marija Valenčak, ravnateljica


Sporočilo za javnost MDDSZ