Jesenska akcija zbiranja odpadnega papirja na OŠ Ledina

25.10.2013
Akcija je na šoli potekala 15. in 16. oktobra 2013. Učitelji smo učence motivirali za zbiranje odpadnega papirja. V obeh akcijah so nam pomagali tudi starši, nekateri so celo sami odpeljali odpadni papir na zbirališče Gorenje Surovina oziroma so se s tem podjetjem dogovorili za odvoz.

Papir smo tehtali individualno, saj je bil izkupiček namenjen posameznemu razredu. Skupaj smo zbrali 14,6 tone papirja. Podjetje Gorenje Surovina d. o. o. nam je plačalo 95 €  za tono papirja.

Z zbrano količino papirja smo obvarovali 248 dreves, saj je za tono papirja potrebno posekati 17 dreves. Največ odpadnega papirja so zbrali: 4. b (2184 kg), 8. b (1900 kg), 3. a (1274 kg) in 5. b (1272 kg).

Zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali.

Za projekt Ekošola kot način življenja: Zvonka Rožanec


Pregled zbranega papirja po razredih