Sklep ministra o izboru predmetov za NPZ v 9. r.

1.9.2010
Izbrani predmeti za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole opravljali nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2010/2011, so: angleščina, biologija, geografija.
V mesecu marcu bo s posebnim sklepom določeno, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja na posamezni osnovni šoli.