Izbirni predmeti za šolsko leto 2015/16

15.5.2015
Učenci 6., 7. in 8. razredov bodo postopek izbire IZBIRNIH PREDMETOV za šolsko leto 2015/16 pričeli v petek, 24. 4. 2015 in ga zaključili v petek, 8. 5. 2015.

Tudi v šolskem letu 2015/16 bodo lahko učenci obvezne izbirne predmete izbirali preko internetne strani http://www.lopolis.si
Kontaktna oseba za izbor izbirnih predmetov je pomočnica ravnateljice Natalija Halič Porzio.

Informacije o izbirnih predmetih na OŠ Ledina

Opisi izbirnih predmetov za:
- 7. razred
- 8. razred
- 9. razred

VLOGA za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih.  

NEOBVEZNI izbirni predmeti
- 7. in 8. razred
- 4. in 5. razred