Izbirni predmeti za šolsko leto 2016/17

18.4.2016
Učenci 6., 7. in 8. razredov bodo postopek izbire IZBIRNIH PREDMETOV za šolsko leto 2016/17 pričeli v četrtek, 21. 4. 2016
in ga zaključili v petek, 6. 5. 2016.

Tudi v šolskem letu 2016/17 bodo lahko učenci obvezne izbirne predmete izbirali preko internetne strani http://www.lopolis.si
Kontaktna oseba za izbor izbirnih predmetov je pomočnica ravnateljice Natalija Halič Porzio.

Informacije o izbirnih predmetih na OŠ Ledina

Opisi izbirnih predmetov za:
- 7. razred
- 8. razred
- 9. razred

VLOGA za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih.  

NEOBVEZNI izbirni predmeti
- 4., 5. in 6. razred
- 7., 8. in 9. razred