Izbor tretjega predmeta za nacionalno preverjanje znanja v 9. razredu

21.9.2016
Izbrani predmet, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole Ledina opravljali nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2016/2017, je BIOLOGIJA.