Interesne dejavnosti – zunanji izvajalci

8.10.2016

Spoštovani starši,

mesec september se izteka in na šoli se navajamo na novosti, ki jih prinaša to šolsko leto. Neobvezni in obvezni izbirni predmeti ter uvedba angleščine kot obveznega tujega jezika v 2. razredu so spremenili ritem našega ustaljenega dela in podaljšali urnik rednega pouka. Za to smo to leto potrebovali več usklajevanja in prilagajanja z zunanjimi izvajalci. Učitelji vas bodo obvestili še o vseh dejavnostih, ki jih izvajajo sami.

Prepričana sem, da smo tudi to šolsko leto poskrbeli za pestro in raznoliko ponudbo dejavnosti, v katere se lahko vključi vaš otrok.

Želimo vam uspešno šolsko leto.

Marija Valenčak, ravnateljica

.

Urnik zunanjih interesnih dejavnosti

.