Možnost uporabe šolskega igrišča v zimskem času

10.11.2016
Vse uporabnike šolskega igrišča obveščamo, da v zimskem času ograje šolskega igrišča ob 16.50 ne bomo odklepali, saj je takrat že tema. Z odpiranjem bomo nadaljevali spomladi.
Tudi v zimskem času pa bo igrišče odprto med vikendi in prazniki, in sicer od 9.00 do 21.00.

Vsem uporabnikom želimo, da bi se na igrišču dobro počutili, hkrati pa jih prosimo, da na igrišče pazijo, da ga bodo lahko uporabljale še mnoge ledinske generacije.

Vodstvo šole