Praznično razpoloženje brez pokanja!

4.12.2010
Pred nami so prijetni predpraznični decembrski dnevi. Srečujemo se z lepimi željami, v veselem razpoloženju in pričakovanju dobrega, tako doma kot v šoli in na delovnem mestu. Želimo si, da bi bili prihajajoči dnevi tudi varni in prijazni, zato storimo vse, da takšni tudi res bodo. Tudi brez petard, pokalic in podobnih »pripomočkov« prazničnemu razpoloženju ne bo prav nič manjkalo!

Odrasli smo odgovorni za spoštovanje predpisov in za morebitne posledice neodgovorne uporabe pirotehničnih sredstev. Otroci do 16. leta starosti jih smejo uporabljati le v prisotnosti staršev, in sicer le med 26. decembrom in 2. januarjem. Spoštujemo pravice starejših ljudi, majhnih otrok in živali do mirnega počitka in praznovanja.

Vse starše prosimo, da nas v prizadevanjih po varnem zaključku leta podprete z budno pozornostjo nad tem, kaj otroci kupujejo in prinašajo v šolo. Zasledili smo prve primere petard v šoli, torbah in po žepih. V šoli se o razlogih za prepoved prinašanja in uporabe pirotehničnih sredstev z učenci pogovarjajo razredniki na razrednih urah, učitelji pri pouku, nekaj informativnega in opozorilnega gradiva prinese tudi okoliški policist.

Prinašanje pirotehničnih ali drugih nevarnih sredstev v šolo in uporaba le-teh v šoli ali njeni okolici je strogo prepovedana in jo bomo obravnavali kot hudo kršitev Pravil šolskega reda ter temu ustrezno strogo ukrepali. O zlorabi pirotehnike na šolskem območju bomo vsakokrat seznanili tudi policijo. Pirotehnična sredstva bomo zasegli in jih predali policiji.

Naj prihajajoči zadnji tedni leta za vse minejo mirno, srečno in varno.

Hvala vsem za razumevanje in podporo.

Lep pozdrav,
Ljubica Kosmač, ravnateljica