Izbor tretjega predmeta za NPZ v 9. razredu

1.9.2017
Izbrani predmet, iz katerega bodo učenci 9. razredov osnovne šole Ledina opravljali nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2017/2018, je KEMIJA.