Subvencionirana šolska prehrana

1.9.2010
Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010) ureja organizacijo šolske prehrane, pravico učencev do subvencije za šolsko prehrano, višino subvencije, pogoje in postopek za dodeljevanje subvencije ter nadzor nad izvajanjem tega zakona.

Več o tem na strani: ZA STARŠE / ŠOLSKA PREHRANA