Projekt POPESTRIMO ŠOLO

9.2.2015
Spoštovani starši, dragi učenci!
Osnovna šola Ledina je s partnersko šolo Osnovno šolo Majde Vrhovnik uspešno kandidirala na razpisu Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije za izvajanje programa Popestrimo šolo 2014/2015. Program bo sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in bo trajal od 1. 1. 2015 do 31. 8. 2015.

Projekt Popestrimo šolo bo omogočal vsem prijavljenim učencem aktivno, ustvarjalno in zabavno preživljanje prostega časa. Aktivnosti bodo potekale po pouku, občasno ob sobotah in med počitnicami. Vse dejavnosti so brezplačne in vsak učenec se lahko prijavi na več aktivnosti. Izvajalka je ga. Alenka Kocjan.

Prepričani smo, da boste aktivnosti programa Popestrimo šolo sprejeli kot priložnost za napredek vašega otroka in ga spodbudili k vključitvi.

Več o projektu in prijavnico najdete na:
http://www.o-ledina.si/strani/138/popestrimo-os-ledina

Ravnateljica: Marija Valenčak