Popestrimo šolo
Osnovna šola Ledina je s partnersko šolo Osnovno šolo Majde Vrhovnik uspešno kandidirala na razpisu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za izvajanje programa Popestrimo šolo 2014/2015. Program bo sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in bo trajal od 1. 1. 2015 do 31. 8. 2015.

Namen programa je povečati odzivnost učiteljev in drugih strokovnih delavcev v osnovnih šolah na individualne potrebe učencev in hkrati spodbuditi odziv šol na spremembe v lokalnem okolju. Šolam ponuja možnost, da se v večji meri posvetijo vzgojno-izobraževalnim potrebam učencev, in sicer otrokom z učnimi težavami, otrokom iz ranljivih skupin, otrokom s posebnimi nadarjenostmi. Program spodbuja razvoj novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih se bodo izvajale aktivnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc po priporočilu Evropske skupnosti. Otrokom mora biti ponujena možnost graditi pozitivno samopodobo in samospoštovanje, kar jim omogoča prepoznavanje njihovih sposobnosti, talentov in želja.

Projekt Popestrimo šolo bo omogočal vsem prijavljenim učencem aktivno, ustvarjalno in zabavno preživljanje prostega časa. Aktivnosti bodo potekale po pouku, občasno ob sobotah in med počitnicami. Vse dejavnosti so brezplačne in vsak učenec se lahko prijavi na več aktivnosti. Izvajalka projekta je ga. Alenka Kocjan.

Prepričani smo, da boste aktivnosti programa Popestrimo šolo sprejeli kot priložnost za napredek vašega otroka in ga spodbudili k vključitvi. Podpisane prijavnice je potrebno oddati razrednikom ali poslati Alenki Kocjan na elektronski naslov: alenka.kocjan@o-ledina.si.


Učiteljica v projektu: Alenka Kocjan 


DOGAJA SE ...
Opis ativnosti v projektu
Urnik aktivnosti
Prijavnica