Zbiranja odpadnega papirja na OŠ Ledina

22.6.2018

V šolskem letu 2017/18 smo izvedli dve akciji zbiranja odpadnega papirja. Jesenska akcija je na šoli potekala 17. in 18. 10. 2017. Zbrali smo 11,96 ton papirja. Pridobljeni denar je bil namenjen oddelčnim skupnostim. Nekateri učenci in starši so zbirali papir tudi izven skupnih akcij. Z izrednimi samostojnimi odvozi na Podjetje Gorenje Surovina so zbrali dodatno še 0,24 tone papirja.

Pomladna akcija je potekala 15. in 16. 5. 2018. Zbrali smo 8,44 ton papirja. Denar od zbranega papirja bo namenjen ozvočenju šolskih prireditev.

Skupaj smo v tem šolskem letu zbrali 20,64 ton odpadnega papirja.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali.

Za projekt Ekošola kot način življenja: Zvonka Rožanec