UNESCO ASPnet središče

     

14. maja 2004 je OŠ Ledina postala eno od desetih Unesco ASPnet središč in od takrat nas povezuje z načeli: učiti prijateljstva, spoštovanja različnosti, razumevanja in medsebojnega sodelovanja.

UNESCO središče Ljubljana združuje 21 zavodov (nekateri so še v postopku pridruževanja), med katerimi so vrtci, osnovne šole in srednje šole in prav ta raznolikost ter pestrost generacij središče še dodatno bogati in nam daje možnosti, da smo aktivni na mnogih področjih.

Zavodi sodelujemo v nacionalnih in mednarodnih projektih, preko katerih uresničujemo naše skupne cilje. Z aktivnim sodelovanjem v mreži želimo, da bi v glavah in srcih mladih krepili znanje in pripravljenost za medsebojno sprejemanje in prijateljsko povezovanje kljub mnogoterim drugačnostim.

Unesco načela so vpeta v celotno šolsko življenje in cilj vseh nas je, da vrednote, ki jih učenci pridobivajo v času šolanja, postanejo praksa življenja vsakega posameznika.

Vodja središča: Nina Hvala Klančič