Učbeniški sklad


Preko šolske knjižnice si lahko učenci vsako leto brezplačno izposodijo tudi učbenike iz učbeniškega sklada, ki jih na koncu šolskega leta vrnejo.

Učenci prejmejo v mesecu maju obvestila za starše in naročilnice za izposojo učbenikov za naslednje šolsko leto. Naročilnice je potrebno oddati do roka, ki je naveden na naročilnici (okvirno 8. junij 2018).
Učenci prejmejo učbenike za naslednje šolsko leto ob koncu šolskega leta ali prve dni v septembru.

Uporabnik sklada je po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov po 5. členu tega pravilnika dolžan plačati odškodnino, če konec leta vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne. 

Naročila delovnih zvezkov in ostalih učnih gradiv preko spleta

Delovne zvezke in ostala učna gradiva za pouk lahko starši naročijo tudi preko spleta: ali pri založbi DZS ali pa pri založbi MKZ. V spletni iskalnik posamezne založbe izpišete ime naše šole (Osnovna šola Ledina) in nato izberete razred. Naročilnic v tiskani obliki ne bomo več razdeljevali.

https://www.dzs.si/


Upravljavka učbeniškega sklada je Katarina Podobnik.