Učbeniški sklad


Preko šolske knjižnice si lahko učenci vsako leto brezplačno izposodijo tudi učbenike iz učbeniškega sklada, ki jih na koncu šolskega leta vrnejo.

Učenci prejmejo v mesecu maju ali v juniju obvestila za starše za izposojo učbenikov za naslednje šolsko leto.

Vsi učenci od 1. do 9. razreda prejmejo brezplačno učbenike za naslednje šolsko leto ob koncu šolskega leta ali prve dni v septembru. Za izposojo učbenikov upoštevamo vse vpisane učence.

Uporabnik sklada je po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov po 12. členu tega pravilnika dolžan plačati odškodnino, če konec leta vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne.

Naročila delovnih zvezkov in ostalih učnih gradiv preko spleta

Delovne zvezke in ostala učna gradiva za pouk lahko starši naročijo tudi preko spleta pri katerikoli založbi oziroma knjigarni.
https://www.dzs.si/

Upravljavka učbeniškega sklada je Tina Mlakar Grandošek.