Osnovni podatki


Knjižnica je odprta vsak šolski dan

od 7.30 do 15.00

Šolska knjižničarka:
Tina Mlakar Grandošek
tina.mlakar-grandosek@o-ledina.si, 01 / 230 76 62

V šolski knjižnici si učenci, učitelji in ostali zaposleni lahko izposodijo knjige z različnih tematskih področij. Knjižnica ima blizu 14600 enot knjižnega in neknjižnega gradiva in 33 različnih časnikov in revij, tako za učence kot za učitelje. Vse gradivo je računalniško obdelano. V okviru knjižnice deluje tudi učbeniški sklad (izposoja učbenikov), katerega upravljavka je šolska knjižničarka.

Uporabniki šolske knjižnice OŠ Ledina lahko gradivo pregledujejo na povezavi:

Druge uporabne povezave:
Preko šolske knjižnice si učenci lahko izposodijo tudi učbenike iz učbeniškega sklada.