Osnovni podatki


Knjižnica je odprta vsak šolski dan

od 8.00 do 15.00,
od 24. junija 2024 do 28. junija 2024 pa od 11.00 do 15.00. 


Šolska knjižničarka:
Katarina Podobnik
katarina.podobnik@o-ledina.si, 01 / 230 76 62

V šolski knjižnici si učenci, učitelji in ostali zaposleni lahko izposodijo knjige z različnih tematskih področij. Knjižnica ima blizu 14600 enot knjižnega in neknjižnega gradiva in 33 različnih časnikov in revij, tako za učence kot za učitelje. Vse gradivo je računalniško obdelano (WinKnj in Cobiss). V okviru knjižnice deluje tudi učbeniški sklad (izposoja učbenikov), katerega upravljavka je šolska knjižničarka.

Uporabniki šolske knjižnice OŠ Ledina lahko gradivo pregledujejo na povezavah:


Druge uporabne povezave:


Preko šolske knjižnice si učenci lahko izposodijo tudi učbenike iz učbeniškega sklada.

S knjigo na počitnice
Vse knjige je potrebno vrniti do 11. 6. 2024. Zaradi vzpodbujanja k branju smo se na šoli odločili za uvedbo počitniškega branja (šolski projekt S KNJIGO NA POČITNICE). V ta namen si bodo učenci lahko izposodili knjige v zadnjem tednu pouka in v prvem tednu počitnic (od 24. junija do 28. junija 2024), vrnili pa jih bodo prve dni v septembru. Zaradi nadzora nad izposojenimi knjigami pa morajo biti ob pričetku počitniške izposoje vrnjene vse knjige, ki so bile izposojene do konca maja.