Osnovni podatki


Knjižnica je odprta vsak šolski dan

od 8.00 do 15.00,
od 18. junija 2021 do 30. junija 2021 pa od 11.00 do 15.00. 


Šolska knjižničarka:
Katarina Podobnik
katarina.podobnik@o-ledina.si, 01 / 230 76 62

V šolski knjižnici si učenci, učitelji in ostali zaposleni lahko izposodijo knjige z različnih tematskih področij. Knjižnica ima blizu 17 000 enot knjižnega in neknjižnega gradiva (videokasete, avdiokasete, glasbeni CD-ji) in 42 različnih časnikov in revij, tako za učence kot za učitelje. Vse gradivo je računalniško obdelano. Vsako leto pa knjižnico obišče blizu 7000 obiskovalcev, ki si izposodijo blizu 13 000 enot knjižničnega gradiva.

Uporabniki šolske knjižnice OŠ Ledina lahko gradivo pregledujejo na povezavi:


Druge uporabne povezave:Preko šolske knjižnice si učenci lahko izposodijo tudi učbenike iz učbeniškega sklada.

S knjigo na počitnice
Vse knjige je potrebno vrniti do 11. 6. 2021. Zaradi vzpodbujanja k branju smo se na šoli odločili za uvedbo počitniškega branja (šolski projekt S KNJIGO NA POČITNICE). V ta namen si bodo učenci lahko izposodili knjige v zadnjem tednu pouka in v prvem tednu počitnic (od 18. junija do 30. junija 2021), vrnili pa jih bodo prve dni v septembru. Zaradi nadzora nad izposojenimi knjigami pa morajo biti ob pričetku počitniške izposoje vrnjene vse knjige, ki so bile izposojene do konca maja.