Ledina piše


Glasilo osnovne šole Ledina, Ledina piše, izhaja od šolskega leta 1958/59 dalje. Redni izvodi glasila so ohranjeni na šoli le od šolskega leta 1970/71 dalje. Izhaja v velikem formatu, formatu A4, in v nakladi od 250 do 600 izvodov. Običajno izideta dve številki letno. V glasilu so zastopana različna področja od kulture do športa in razvedrila. Poleg literarnih besedil so v glasilu tudi intervjuji, anekdote, križanke, rebusi, uganke, horoskopi in še kaj. Glasila so izdelana na šoli, nekajkrat pa so nam jih natisnili v časopisnem podjetju Dnevnik v Ljubljani. Glasilo v vseh letih izhajanja ni spremenilo niti formata niti naslova glasila, to je Ledina piše, razen v letu 1990/91, ko se je tretja številka imenovala Ledinski mesečnik. Spreminjalo pa se je tako po vsebinski kot tehnični plati: v začetku je razmnoževanje potekalo na ciklostil, drugačna je bila vezava, spremenil pa se je tudi logotip »Ledina piše«. Naslovnice glasila so bile od šolskega leta 1967/68 do 1978/79 nespremenjene – podoba dekleta, katere avtor je nekdanji učitelj Julijan Renko. Kasneje se ta lik pojavi samo še na prvi številki v letu 1980/81, od druge številke dalje istega leta pa so se naslovnice, ki so bile povezane tudi z zgodovinskimi, kulturnimi in športnimi dogodki takratnega časa, začele redno spreminjati. Izšlo je tudi nekaj izrednih številk glasila: ob nekdanjem dnevu mladosti – 25. maju (1971/72), ob 40-letnici AVNOJA (1983/84), ob obletnici osvoboditve (1984/85), ob 100-letnici šole (1988/89), ob otvoritvi nove telovadnice v prizidku Centra Ledine (1992/93) in 110-letnici šole in 40-letnici bolnišničnih šolskih oddelkov (1999/00).

Šolsko glasilo izdelujejo učenci pod vodstvom mentoric, ki so največkrat učiteljice slovenskega jezika. V letih od 1970 do 2005 so bile mentorice glasila: Mija Kralj, Majda Cimperman, Metka Runovec, Jasna Hrvatin, Marjeta Menart, Mojca Perko, Ljubica Kosmač, Lidija Stanič, Zdenka Ožinger Hrovat, Mihaela Šarman Gaberšek, Karla Leban in Katarina Rigler Šilc. Prispevki nastajajo tudi ob pomoči ostalih učiteljev, ki učence vzpodbujajo k pisanju. V preteklosti so glasila nastajala še ob pomoči učiteljev, ki so bili največkrat učitelji tehnične vzgoje: Julijan Renko, Borut Pavletič, Danilo Henigman, Rozalija Mohorič, László Herman, Primož Rink, in likovne vzgoje: Tonka Tacol in Barbara Tacar; v zadnjih letih pa tudi s pomočjo učiteljev računalništva: Marija Valenčak, Petra Čalič. Ne smemo pa pozabiti tajnic, ki so dolga leta prispevke za glasilo tipkale: Alenka Paravinja, Anica Pirc in Marica Jamnik.

Danes, ko so učenci že računalniško opismenjeni, izdelujejo glasilo pod vodstvom mentorice s pomočjo računalnika. V času, ko še ni bilo računalnikov, pa je bilo tiskanje glasila precej naporno.

Poleg glasila Ledina piše na šoli pogosto izhajajo še glasila razredne stopnje in občasno glasila interesnih dejavnosti ter zimskih ali poletnih šol v naravi. Bolnišnični šolski oddelki izdajajo svoja glasila.

Katarina Podobnik, šolska knjižničarka