Dobre vesti iz naše šole in našega mesta


Mednarodni Unesco ASPnet projekt Dobre vesti iz naše šole in našega mesta, v katerem sodeluje 10 šol (9 iz Slovenije in 1 z Madžarske), je nastal kot nacionalni projket leta 2000 na OŠ Ledina v Ljubljani ob poglobljenem premišljevanju učencev o sporočilnosti knjige Mali princ pisatelja Antoina de Saint Exuperyja in ob sodelovanju učencev z vrstniki z drugih šol. Projekt se je iz leta v leto nadgrajeval, v zadnjih dveh letih pa smo ustvarjalnost, v kateri prevladuje naravnanost k občečloveškim vrednotam, uspeli predstaviti širši javnosti tudi z objavo več knjig.

Sodelujoče šole v projektu uravnoteženo udejanjamo vse štiri Delorsove stebre izobraževanja, s poudarkom na učenju bivanja in sobivanja v kulturni raznolikosti in v skrbi za ohranjanje kulturne in naravne dediščine naših krajev, ob čemer se mladi vzgajajo v samostojne in odgovorne osebnosti. To se trudimo doseči z učenjem pozitivnega doživljanja posameznika in sveta, s sprejemanjem drugačnosti, z medgeneracijskim povezovanjem in sodelovanjem, s spoznavanjem mest, dežel in kultur, z ustvarjanjem na literarnem, likovnem, glasbenem in gledališkem področju.

V zadnjih nekaj letih se lahko pohvalimo z izdajo več knjižnih del:
- skupno pesniško zbirko vseh sodelujočih šol Vsako prijateljstvo je pesem (pesmi o prijateljstvu, ljubezni in sreči, april 2011, v okviru programa Ljubljana, svetovna prestolnica knjige),
- skupno knjigo sodelujočih šol o naših krajih Dobrodošli v našem kraju, prijatelji (november 2012, v okviru programa Maribor, svetovna prestolnica kulture 2012),
- skupno knjigo sodelujočih šol o ohranjanju naše dediščine Dediščina v rokah mladih – mladi posvojijo spomenik v slovenščini in angleščini (november 2013, v okviru programa Maribor, prestolnica mladih 2013),

- skupna publikacija Dobre vesti o vodi, 2016.
- skupna e-knjiga Objem vrednot, 2018.

Poleg skupnih knjig vseh sodelujočih šol v projektu smo izdali tudi več ledinskih otroških knjig, nagrajenih na mednarodnem natečaju v Schwanenstadtu v Avstriji, ki so jih spisali in ilustrirali učenci OŠ Ledina:
- slikanico Mavrica, stkana iz prijateljstva – 2. nagrada ex aequo (december 2011),
- slikanico Skrivnost v številskem gradu – 3. nagrada ex aequo (december 2012),
- slikanico Kocka na obisku – Oh, kakšna zmeda! – specialna nagrada (januar 2013),
- slikanico Magični svet – specialna nagrada (januar 2014),
- slikanico Koliščarji v otroških očeh (februar 2015).

V vseh knjigah se odstirajo cilji in vrednote Unesco programa.

Sodelovanje šol v projektu poteka pretežno na daljavo, večkrat na leto pa se srečamo tudi v živo. Na daljavo se povezujemo preko elektronske pošte, video konferenc in spletnega glasila, stiki v živo pa potekajo v okviru medmestnih izmenjav, vsakoletnega otroškega gledališkega srečanja Z odra na oder na OŠ Leona Štuklja Maribor in sodelovanja na tridnevnem Taboru ustvarjalcev Dobrih vesti na OŠ XIV. divizije Senovo na Senovem.

Prav posebej smo ponosni na tretjo skupno knjigo Dediščina v rokah mladih – mladi posvojijo spomenik, ki je v slovenščini in angleščini izšla novembra 2013 v okviru programa Maribor, prestolnica mladih 2013, v sozaložništvu z OŠ Leona Štuklja Maribor in ob podpori UNESCO ASP mreže Slovenije. V njej se zrcali 67 posvojenih spomenikov kulturne, naravne, tehnične in nesnovne dediščine, ki so jih posvojili mladi v 59 šolah širom Slovenije in se v duhu Unesca zavezali skrbeti zanjo.Šolsko leto 2018/19


Rezultati natečaja
Results of the competition


Šolsko leto 2019/20 Prijavnica

Tatjana Klančar, vodja projekta
Ljubica Kosmač, namestnica vodje


.......................................................................................................................................

SODELUJOČE ŠOLE IZ SLOVENIJE V LETU 2018/19
OŠ Ledina, Ljubljana
OŠ XIV. divizije, Senovo
OŠ Leona Štuklja, Maribor
OŠ dr. Jožeta Pučnika, Črešnjevec
OŠ Franca Rozmana Staneta, Ljubljana
OŠ Frana Kranjca, Celje
OŠ Koseze, Ljubljana
Gimnazija Ledina, Ljubljana
OŠ Frana Metelka, Škocjan
OŠ Selnica ob Dravi
OŠ Franja Goloba, Prevalje


SODELUJOČE ŠOLE IZ TUJINE V LETU 2018/19
Kossuth Lajos Altalanos Iskola, Dabas, Madžarska
Srednja stručna škola, Kragujevac - Srbija
OŠ Jovan Jovanović Zmaj, Pančevo - Srbija
OŠ Tenja - Hrvaška
OŠ Dositej Obradović - Srbija
OŠ Branimira Markovića Ravna Gora - Hrvaška
Bakhmatiuk Kalush Grammar School - Ukrajina
Kostopil Secondary School - Ukrajina