Prva zaposlitev 2021

        


Osnovna šola Ledina je v letu 2020 uspešno kandidirala na javnem razpisu »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropski socialni sklad. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014−2020. Javni razpis mladim do 29. leta omogoča hitrejšo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja ter prispeva k nižjemu deležu brezposelnosti med mladimi.

Osnovna šola Ledina je v sklopu projekta »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021« na razpisano mesto za učitelja začetnika zaposlila mag. prof. razrednega pouka z angleščino Nino Mrzel za obdobje od 1. 11. 2020 do 30. 6. 2021.

Učiteljica začetnica bo v času programa pridobivala pestre vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so nujno potrebne za pridobitev poklicne kvalifikacije. V okviru načrtovanega, strokovno vodenega in organiziranega programa bo učiteljica začetnica seznanjena z delom razrednega učitelja. Opravila bo vse potrebne dejavnosti za pristop k strokovnemu izpitu na področju vzgoje in izobraževanja. Po izteku pogodbe o zaposlitvi v okviru projekta »Prva zaposlitev 2021« bo OŠ Ledina z učiteljico sklenila novo pogodbo za obdobje vsaj 6 mesecev.

Učiteljica začetnica bo vključena v vzgojno-izobraževalno delo v skladu z Letnim delovnim načrtom šole. Poleg sodelovanja pri pouku, načrtovanja in vodenja pouka ter interesnih dejavnosti bo učiteljica vključena v poučevanje v bolnišničnih šolskih oddelkih. Sodelovala bo pri pripravi strokovnih ekskurzij in izvedbi šol v naravi. Vključena bo v številne mednarodne in druge projekte (Unesco šola, Ekošola kot način življenja, Kulturna šola, Zdrava šola in Simbioza šola), ki se na OŠ Ledina izvajajo že vrsto let. Spoznavala bo tudi didaktične pristope, inovativne oblike in metode dela, ki jih uporabljajo učitelji pri poučevanju učencev na daljavo.