Šolska svetovalna služba


Že ob prvem stiku z našo šolo se starši in učenci srečate z delavkama šolske svetovalne službe: s socialno delavko Medejo Gorup in s psihologinjo Uršulo Mavrič. Pri obeh dobite informacije o šoli in programih ter opravite vpis ali prepis na našo šolo.

Šolska svetovalna služba skrbno spremlja vključevanje in razvoj učencev od prvega razreda do vpisa v srednje šole in pomaga pri reševanju učnih težav, vzgojnih odstopanj in premagovanju socialnih ter čustvenih stisk.

Posebno pozornost namenja učencem s posebnimi potrebami ter nadarjenim učencem, učiteljem, ki z njimi delajo, in staršem. Povezuje se tudi z zunanjimi izvajalci posameznih dejavnosti.


Šolska psihologinja: Uršula Mavrič, 
ursula.mavric@o-ledina.si, 01 / 230 76 58

Socialna delavka: Medeja Gorup
medeja.gorup@o-ledina.si01 / 230 76 59