Šolska svetovalna služba


Že ob prvem stiku z našo šolo se starši in učenci srečate z delavkama šolske svetovalne službe: s socialno delavko Jenny Bošnjak in s socialno pedagoginjo Ajdo Kampjut. Pri obeh dobite informacije o šoli in programih ter opravite vpis ali prepis na našo šolo.

Šolska svetovalna služba skrbno spremlja vključevanje in razvoj učencev od prvega razreda do vpisa v srednje šole in pomaga pri reševanju učnih težav, vzgojnih odstopanj in premagovanju socialnih ter čustvenih stisk.

Posebno pozornost namenja učencem s posebnimi potrebami ter nadarjenim učencem, učiteljem, ki z njimi delajo, in staršem. Povezuje se tudi z zunanjimi izvajalci posameznih dejavnosti.


Socialna pedagoginja: Ajda Kampjut
ajda.kampjut@o-ledina.si, 01 / 230 76 58

Socialna delavka: Jenny Bošnjak
jenny.bosnjak@o-ledina.si01 / 230 76 59