Knjižna in knjižnična vzgoja


V okviru pouka se v knjižnici izvajajo pedagoške ure
knjižne in knjižnične vzgoje.

V 9-letni OŠ je to KIZ (knjižnična informacijska znanja),
ki se izvajajo 3-4 ure letno na oddelek.

V okviru pedagoškega dela z učenci izvajamo v povezavi s knjižnico tudi najrazličnejše druge aktivnosti: se prvič srečamo s prvošolci, gostimo otroke iz vrtca Ledina, obiskujemo založbe, izvajamo nacionalni projekt Rastem s knjigo, ki je namenjen sedmošolcem, rešujemo MEGA kviz, sodelujemo pri izboru Moje najljubše knjige, izvajamo delavnice…Več o vsem tem si lahko preberete na naši spletni strani OŠ Ledina pod Naj dogodki.