Kulturna šola
Osnovna šola Ledina je 23. junija 2014 prejela naziv Kulturna šola za obdobje 2014–2017, 19. septembra 2014 pa tudi naziv Najboljša kulturna šola leta 2014 v Sloveniji.

Osnovna šola Ledina naziv kulturne šole ohranja z izredno širokim in vsebinsko bogatim delovanjem na področju kulturnega udejstvovanja, in sicer predvsem na področju glasbene, likovne, literarne, fotografske, klekljarske in gledališke dejavnosti, ki skozi vse leto bogatijo naš šolski program. Učitelji sodelujejo na različnih področjih kulturnega izobraževanja.

Pestra paleta dejavnosti se je v času šolanja na daljavo zvrstila tudi v spletnem okolju MS Teams in je prikaz ustvarjalnosti naših učencev ter mentorjev, ki s srcem in s strokovnostjo spodbujajo otroke k čuječnosti in odprtosti za umetniške vsebine.

Izjemno bogato in raznoliko kulturno življenje na OŠ Ledina se zrcali že na šolskih hodnikih, v organizaciji in izvedbi kulturnih dni, na prireditvah za starše, na nastopih pevskih zborov, na uprizoritvah gledaliških iger; sprotno kulturno udejstvovanje in odlične uvrstitve ter odzive pa si lahko preberete na spletnih straneh naše šole med Naj dogodki.

Upravičeno smo ponosni tudi na fotografsko in likovno dejavnost, saj se fotografije in likovni izdelki naših učencev razstavljajo po različnih ustanovah po Sloveniji in tudi izven naših meja ter posegajo po najvišjih priznanjih. Naša šola pa se od preostalih mestnih šol loči tudi po bogati klekljarski tradiciji in to ji daje še dodatno vrednost.

V zadnjih letih je OŠ Ledina zasijala tudi na literarnem področju. Izšle so številne knjige ledinskih učencev, ki so bile nagrajene tudi zunaj slovenskih meja. Vsako leto izidejo tudi različna glasila, npr. Ledina piše, generacijsko glasilo devetošolcev in več oddelčnih glasil. Učenci sodelujejo na različnih natečajih.

OŠ Ledina sodeluje tudi z bolnišničnimi šolskimi oddelki, četrtno skupnostjo, sosednimi OŠ in kulturnimi ustanovami. Tako na RS kot tudi na PS se učitelji trudimo, da pripravimo in izvedemo kakovostne in raznolike kulturne dneve.

V projektu Kulturne šole učenci spoznavajo nove domišljijske svetove, krepijo zavest o svojem položaju v družbi, skrbijo za sočloveka, krepijo občutek za timsko delo, odgovornost in nenazadnje tudi za lastno samopodobo.

Vodja projekta kulturna šola: Nina Kosovinc