Zdrava šolaOŠ Ledina je od leta 1998 vključena v slovensko mrežo zdravih šol, ki jo koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje.

V projekt Zdrave šole so vključeni učenci, učitelji, strokovni delavci šole, starši in zunanji sodelavci. Za dosego dvanajstih ciljev zdrave šole na šoli izvajamo različne dejavnosti. V okviru projekta se trudimo spodbujati zdrav način življenja, upoštevati strpnost in drugačnost, izvajamo preventivne programe, različne oblike sodelovanja s starši, skrbimo za zdravo in kakovostno prehrano ter pijačo, ozaveščamo o zdravem načinu preživljanja prostega časa. Posebno skrb posvečamo kvalitetnim medsebojnim odnosom (učenci, starši, učitelji in ostali delavci šole) in nenasilni komunikaciji.

Prednostna naloga Zdrave šole v šolskem letu 2021/22 je sodelovanje v projektih, s katerimi želimo spodbuditi zdrav način prehranjevanja, redno ukvarjanje s športno dejavnostjo pa predstaviti kot eno izmed oblik preživljanja prostega časa, s katero lahko vplivamo na premagovanje stresa in težav, povezanih s prekomerno telesno težo. Sodelovali bomo tudi v projektu Tradicionalni slovenski zajtrk (petek, 19. november 2021).

Predstavniki oddelčnih skupnosti se bodo mesečno srečevali v Klubu zdravošolcev.

Rdeča nit Zdravih šol v šolskem letu 2021/2022 je MI VSI ZA LEPŠI (BOLJŠI) JUTRI.


Na šoli so bodo odvijale dejavnosti v 5. sklopih:
1. Preventivne dejavnosti z učenci
2. Različne oblike sodelovanja s starši
3. Dejavnosti za bogatitev prostega časa
4. Pomen zdrave prehrane in skrb za hidracijo
5. Šport in ostale dejavnosti

Vodja projekta Zdrave šola: Lorin Möscha
Koordinatorica za razredno stopnjo: Natalija Rožnik