Simbioza šola


Od leta 2012 je projekt Simbioza Skupnost z vrednotami, kot so medgeneracijsko sodelovanje, vseživljenjsko učenje, medsebojno spoštovanje, pomoč sočloveku, prostovoljstvo in dobrodelnost, povezal več kot 25.000 mladih in starejših po vsej Sloveniji. Osnovna šola Ledina je naziv Simbioza šola pridobila v šolskem letu 2013/14 in ga uspešno potrdila tudi v šolskem letu 2020/21.
 
V projektu Simbioza Skupnost smo v šolskem letu 2020/21 iskali nove poti.
 
Oktobra 2020 so učenci razredne stopnje s pomočjo učiteljev podaljšanega bivanja izdelovali praznične izdelke za varovance Doma upokojencev Center, enota Tabor. Nastalo je kar 314 izdelkov, ki so bili v dom, skupaj z mislimi in željami za pogumen in optimističen vstop v novo leto, predani v sredo, 9. 12. 2020. Izdelke je prejelo 256 starostnikov, zato smo preostanek namenili osebju doma.
 
V novembru 2020 smo sodelovali pri soustvarjanju Simbioza knjižice receptov. V knjižico smo prispevali svoje recepte, ki so bili z več kot 1000 drugimi objavljeni v spletni obliki pred decembrskimi prazniki 2020.

V okviru Simbioze giba, ki je po vsej Sloveniji potekala v mesecu maju 2021, so naši učenci v oddelkih podaljšanega bivanja spoznavali pomen zdravih življenjskih navad, telesne aktivnosti in vzdržljivosti, ki so predpogoj dobrega duševnega zdravja. Učence smo spodbudili k temu, da nove veščine in znanja prenesejo tudi v svoje domače okolje.

Manca Kavčič Zupan, lokalna koordinatorica projekta Simbioza


O projektu Simbioza