Vzgojni načrt


Kratka izjava o viziji OŠ Ledina

Z več kot 150-letno tradicijo k odličnosti:

-  z učenjem in s prizadevnim delom do uporabnega znanja in vsestransko razvite osebnosti ter do zmožnosti reševanja problemov, samooblikovanja odločitev in prevzemanja odgovornosti zanje;

-  s preventivnim delovanjem, z dobrim zgledom in z izkustvenim učenjem do spoštljivih medsebojnih odnosov, strpnosti in razumevanja ter sprejemanje drugačnosti.


Vzgojni načrt OŠ Ledina