Nemška bralna značka


V okviru izbirnega predmeta nemščina učenci berejo za nemško bralno značko. Bralno tekmovanje Der Bücherwurm organizira Mladinska knjiga.

Tekmovanje je namenjeno osnovnošolcem od 4.−9. razreda. Za vsak razred je določena knjižica, ki jo učenci morajo prebrati in rešiti ustrezen test. Ker je nivo znanja po skupinah različen, je učiteljem prepuščena presoja in možnost, da izberejo tudi knjigo za nižji/višji razred.

Mentorici: Katarina Rigler šilc in Natalija Lampič