Šolski koledar


Za šolsko leto 2019/20 smo v skladu s šolskim koledarjem načrtovali 189 dni pouka (deveti razred 182 dni).

Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, tehniške in naravoslovne dneve, šole v naravi ter celodnevne ekskurzije. V okviru pouka bomo glede na aktualno ponudbo organizirali tudi oglede prireditev s področja glasbe, kulture, športa idr.