Programi in projekti MOL

V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov v MOL s področja PODPORNIH STORITEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU TER PROSTEM ČASU OTROK se devetošolci vsako leto v septembru udeležijo raziskovalnega tabora na temo: Obpanonske pokrajine Slovenije: Podravje in Pomurje.

V okviru naravoslovno-družboslovnega tabora si učenci natančneje ogledajo naravne in družbenogeografske značilnosti Obpanonskih pokrajin Slovenije ter spoznajo tudi zgodovinski oris proučevanega območja.

Predmet raziskovanja so: Obpanonske pokrajine Slovenije (Podravje, Pomurje, Prlekija, Prekmurje; Ptuj, Slovenske gorice, Haloze, Drava, Mura, Ižakovci, Lendava, Dobrovnik, Filovci, Bogojina, Murska Sobota, Radenci), termalni vrelci in zdraviliški turizem, življenje ob reki Muri nekoč in danes, panonska hiša, lončarstvo, življenje na narodnostno mešanem območju (Lendava, dvojezična OŠ Lendava) in položaj madžarske narodne manjšine v Sloveniji, položaj romske etnične skupnosti ter sobivanje pripadnikov evangeličanske in katoliške veroizpovedi.

Učenci naravno in kulturno dediščino Pomurja in Podravja najprej raziskujejo samostojno doma s prebiranjem različne literature ter člankov v revijah in časopisih. Poglobljeno pa Obpanonske pokrajine spoznajo z raziskovalnim delom na terenu v času tabora. S skrbno zasnovanim timskim delom realiziramo izpostavljene raziskovalne cilje ter potrdimo ali ovržemo postavljene hipoteze. Učenci si spoznanja sproti beležijo in rešujejo učni list. Na terenu poiščejo odgovore na zastavljena vprašanja, izdelajo skice, kartirajo in opazujejo naravo ter procese in pojave v naravi.

Po končanem naravoslovno-družboslovnem taboru učenci doma napišejo poročilo, kjer zberejo glavne ugotovitve in vtise s tabora ter analizirajo in ovrednotijo rezultate, ki so jih pridobili na terenu. Potrdijo oziroma ovržejo tudi hipoteze, ki smo jih skupaj postavili. Na dvodnevnem taboru učenci pridobijo znanje in veščine, ki jih v okviru rednega pouka ne bi mogli.

Vodja projekta in strokovni vodja: Danijela Jerina