Angleška bralna značka


Center Oxford ter založba Oxford University Press že od leta 1998 organizirata bralno tekmovanje v angleščini Knjižni molj oziroma Bookworms.

Na OŠ Ledina v sklopu angleškega jezika vsako šolsko leto učenkam in učencem ponudimo angleško bralno značko Bookworms, saj je to eden izmed najbolj učinkovitih načinov, kako bogatiti znanje o tujem jeziku in kulturi. Poleg tega želimo s tem popestriti učenje angleščine.

V 4. in 5. razredu prebiramo knjige skupaj v razredu, ker se v tem obdobju učenke in učenci največkrat prvič srečajo s knjigo v tujem jeziku.
K branju spodbujamo tudi učence predmetne stopnje.

Učiteljice angleščine