Projekt ŠOLSKI PES


V šolskem letu 2021/22 smo se vključili v Mrežo šolski pes.

Mreža šolski pes združuje vzgojno-izobraževalne ustanove, ki v svoje delo redno vključujejo delovanje šolskega psa. Delo je sistematično, načrtovano, dokumentirano in evalvirano.
Šolani psi so po svetu že navzoči v številnih šolah (npr. na ameriških univerzah Yale, MIT, Harvard … ter v nemških in avstrijskih šolah – projekt Schulhund). Raziskave iz tujine potrjujejo, da navzočnost živali in skrb zanjo pozitivno vplivata na vzdušje med učenci. Živo bitje je protiutež računalniškim zaslonom in v hipu ponudi sprostitev in razbremenitev.

Cilji, ki jih želimo doseči s prisotnostjo in delovanjem šolskega psa so:
• razvijati spodbudno učno okolje,
• privzgajati splošno veljavne vrednote,
• dosegati načrtovane cilje v vzgojno-izobraževalnem procesu,
• spodbuditi otroke k branju,
• povečanje koncentracije in pozornosti.

K ustvarjanju spodbudne učne klime lahko bistveno pripomore pasja zvestoba, prijaznost, brezpogojna ljubezen in potrpežljivost. V šolskem letu bodo oblike dela različne. Sodelovali bomo s Slovenskim društvom za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke, ki imajo ustrezno strokovno usposobljene vodnike in pse za terapevtsko delo.

Že v šolskem letu 2015/2016 smo začeli izvajati program Beremo s tačkami – R.E.A.D. To je program, ki otrokom pomaga izboljšati bralne in komunikacijske sposobnosti s pomočjo metode otrok bere psu. V ta namen nas je obiskovala terapevtska psička Diva z vodnico Slavico Mrkun.

Japonski špic - psička Diva

Izkazalo se je, da je Diva zelo dobra poslušalka zgodb, zato smo posameznim učencem omogočili, da so brali psički, ki nikoli ne kritizira, ampak vedno hvaležno posluša in opazuje, kar ji pokažemo.


Prisotnost terapevtskega psa šolarje razveseli, spodbuja njihove medosebne stike, povezuje, krepi samozavest, vabi k pogovoru o različnih temah, popestri pouk, opogumlja zadržane učence in umiri živahne, spodbuja socialne stike, razvija empatijo … Skrb za varnost je na prvem mestu in seveda samoumevna, zato zagotavljamo, da bodo v neposrednem stiku s psom le tisti učenci, ki bodo to sami želeli. Psi bodo v šolskih prostorih nenehno pod nadzorom vodnic. Prisotnost psa v šolske prostore prinaša mnogo koristi, zato želimo to priložnost ponuditi čim večjemu številu učencev.

V letošnjem šolskem letu, 2023/24, bo 2.a z učiteljico Natalijo Rožnik in 2. b z učiteljico Niko Miličić obiskoval terapevtski pes, labradorec Thor, z vodnico Dušanko Prelc Premate. Skupaj bodo načrtovali bralne, spoznavne in ustvarjalne dejavnosti s psom. Enkrat mesečno bo terapevtski pes nudil individualno učno pomoč učencem z učnimi težavami.


Terapevtski kuža – labradorec Thor

Povezave na spletne strani:

Koordinatorica projekta na šoli:
Natalija Rožnik, prof. razrednega pouka (natalija.roznik@o-ledina.si)