Športna bralna značka

Nosilec projekta: Lorin Möscha, prof. šp. vzg.
El. naslov: sportnaznacka@o-ledina.si

Učenci berejo iz različnih razlogov. Nekateri, ker je branje določenih knjig del učnega načrta in je zato obvezno, drugi, ker so se odločili prebrati knjige, ki so del bralne značke, tretji pa zato, ker jih branje veseli in zabava. Obstajajo pa tudi učenci, ki bi si želeli brati knjige, v katerih imajo glavno vlogo športniki. Prav zaradi njih in želje po dvigu bralne kulture smo se učitelji športa odločili, da uvedemo športno bralno značko za učence prve, druge in tretje triade.
Slovenci smo izjemno uspešni športniki. Po osvojenih olimpijskih odličjih glede na število prebivalcev sodimo v sam svetovni vrh. Nekateri posamezniki, kot so Luka Dončić, Tim Gajser, Tina Maze, Primož Roglič, Urška Bogataj, Tina Trstenjak, Žan Kranjec, Jan Oblak, Janja Garnbret in še bi lahko naštevali, so športniki, ki se lahko postavijo ob bok največjim svetovno znanim športnikom, o katerih so bila napisana knjižna dela, ki so navdih mnogim bralcem.

UČENCI PRVE TRIADE morajo prebrati eno knjigo s seznama (učencem prvega razreda knjige preberejo starši), ki si jo lahko izposodijo v šolski knjižnici, ter vsaj eno knjigo po lastni izbiri ter narisati risbo samega sebe med izbrano športno dejavnostjo. Knjige morajo vsebovati športno tematiko. Lahko je tudi v obliki slikanice ali stripa. Za uspešno opravljeno športno značko morajo najkasneje do konca meseca aprila oddati kratko poročilo (Glej priponko ŠBZ-I.).
Nagrada za opravljeno športno bralno značko je diploma in športna priponka ter druženje in klepet z enim izmed slovenskih vrhunskih športnikov.

UČENCI DRUGE TRIADE
morajo prebrati eno knjigo s seznama, ki si jo lahko izposodijo v šolski knjižnici, vsaj dve knjigi po lastni izbiri in si ogledati en športni film. Knjige in film morajo vsebovati športno tematiko. Za uspešno opravljeno športno bralno značko morajo najkasneje do konca meseca aprila oddati kratko poročilo (Glej priponko ŠBZ-II).
Nagrada za opravljeno športno bralno značko je diploma, športna priponka in majica s športnim motivom ter druženje in klepet z enim izmed slovenskih vrhunskih športnikov.

UČENCI TRETJE TRIADE morajo prebrati dve knjigi s seznama, ki si ju lahko izposodijo v šolski knjižnici ter vsaj dve knjigi po lastni izbiri, si ogledati en športni film in v poročilo prilepiti intervju s slovenskim športnikom, ki je bil objavljen v tiskanih ali elektronskih medijih. Knjige in film morajo vsebovati športno tematiko. Za uspešno opravljeno športno bralno značko morajo najkasneje do konca meseca aprila oddati kratko poročilo (Glej priponko ŠBZ-III.).
Nagrada za opravljeno športno bralno značko je diploma, športna priponka, majica s športnim motivom ter druženje in klepet z enim izmed slovenskih vrhunskih športnikov.