Ekobranje za ekoživljenje

Projekt EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE na najučinkovitejši način, preko ustvarjalnega mišljenja v dialogu z velikimi misleci in literati, krepi ekološko zavest z močjo knjige. Zaradi široke naravnanosti projekt EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE nudi veliko možnosti za kreativnost, obenem pa se dopolnjuje z drugimi bralnimi značkami. Skupni imenovalec, na katerega je treba usmeriti branje in kasnejši razgovor ter morebitne izobraževalne aktivnosti, pa je: prepoznavanje naravnih zakonitostih, na katere moramo uglasiti svoja dejanja (kaj lahko storim jaz, šolar, za Zemljo).

Sodelovanje pri projektu EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE je prostovoljno. Učenci, ki se vključijo v projekt, s pomočjo ekološke literature razvijajo individualno kreativno mišljenje, se aktivno vključujejo v okolje, razvijajo daljšo tradicijo miselnega ekološkega angažmaja, izmenjavajo izkušnje ter izvajajo aktivnosti z ekološkimi vsebinami.

Na priporočenem seznamu so navedene knjige, ki so posebej ekološko naravnane. V njih je ekologija razumljena široko: kot odnos do vsega okrog nas. Torej ne zajema le odnosa do narave, temveč tudi do živali, soljudi, do samega sebe … Gre za posebno držo človeka do vsega, kar ga obdaja.

Več o projektu EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE najdete na spletnih straneh: http://www.ekosola.si/.

Vodja projekta Ekobranje za ekoživljenje na šoli: Tatjana Užnik
Mentorji na RS: učitelji podaljšanega bivanja
Mentorica na PS: Sonja Vidrih