Projekt Ljubljana bere in četrtošolci

13.9.2019

V projektu Ljubljana bere, ki ga Mestna občina Ljubljana vodi že od leta 2008, sodeluje tudi OŠ Ledina.

Sam projekt je namenjen sistematičnemu spodbujanju bralne kulture pri otrocih in mladini, hkrati pa podpira vrhunske domače ustvarjalce. Izvajamo ga s četrtošolci, pa tudi s prvošolci. Oboji ob prvem srečanju oziroma obisku šolske knjižnice v okviru knjižničnih informacijskih znanj (KIZ) prejmejo v dar knjigo – izvirno slovensko slikanico. Letos je bila za četrtošolce izbrana knjiga z naslovom Požar avtorice Neli K. Filipić.

Najprej smo jim razložili pomen projekta Ljubljana bere, se nato pogovorili o tematiki, ki je obravnavana v knjigi (strpnost, solidarnost, odnos in spoštovanje drugačnosti, iskanje nove domovine) in na koncu prebrali še nekaj odlomkov iz nje. Knjigo smo uvrstili tudi na seznam knjig za domače branje oz. bralno značko.

Besedilo in fotografije: Katarina Podobnik, šolska knjižničarka