20. Svetovni čipkarski kongres v Novi Gorici

6.8.2023
Sloveniji je bil zaupan tudi zaradi tradicije in vse večjega števila ljudi, ki pri nas klekljajo, tudi otrok in moških.
V prvem tednu avgusta 2023 je potekal največji in najpomembnejši čipkarski dogodek na svetu – svetovni čipkarski kongres mednarodne organizacije OIDFA. Čast za organizacijo tako pomembnega dogodka je dobila Nova Gorica, ki bo skupaj z Gorico leta 2025 nosilka naziva evropska prestolnica kulture.
Program je obsegal generalno skupščino, srečanje izvršnega in upravnega odbora OIDFA, pet čipkarskih delavnic, devet predavanj s področja čipkarstva, čipkarske razstave, predstavitev čipkarskih šol, društev, sekcij in skupin, prodajne stojnice, ekskurzije, družabne dogodke in pokongresno turistično turo.
Udeleženci so prišli iz 27 držav: Avstralije, Avstrije, Belgije, Bolgarije, Češke, Danske, Estonije, Finske, Francije, Hrvaške, Irske, Italije, Kanade, Madžarske, Malte, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Poljske, Rusije, Slovaške, Slovenije, Španije, Švedske, Švice, Velike Britanije in Združenih držav Amerike.
Na kongresnem prizorišču, ki ga je dnevno obiskalo več kot 500 obiskovalcev, si je bilo moč ogledati: razstave držav članic OIDFA (zmagala je Finska s temo Jesen), razstavo natečaja kongresa na temo Rdeča nit (zmagovalka The London kite), razstavo MP3 čipke – zgodbe onstran čipk, razstavo Čipkarske šole Gorica, razstavo italijanskega čipkarskega združenja La rete dei Meretti, predstavitev stojnic klekljarskih šol, društev, sekcij in skupin.
Tudi naše učenke in učenec izbirnega predmeta klekljanje: Zala Opresnik, Kora Kapus, Neža Erjavec, Sara Savanović, Ema Marija Pavlin, Alina Pečan Murat, Tisa Majcen, Živa Bregar, Lucija Ivanc in Luka Štular so na ogled svetu postavili svoje izdelke, ki so poželi veliko občudovanja predvsem med tujimi obiskovalci, ki tradicije prenašanja klekljanja na mlajše rodove v svojih deželah ne poznajo.
Zaključna misel kongresa: »Zavedamo se pomena čipke, njene dediščine in njenega ustvarjalnega naboja za prihodnost.«

Zapisala:
Ines Štular, mentorica izbirnega predmeta klekljanje in članica organizacijskega odbora Kongresa OIDFA v Novi Gorici