Povezovanje različnih generacij

26.9.2012
Današnja ura oddelčne skupnosti je bila namenjena obeležitvi tedna otroka, ki bo potekal v od 1. 10. do 7. 10. 2012. Tako so se učenci 8. b razreda odpravili v 2. b razred, da bi skupaj ugotovili, kako preživljajo otroštvo. Po počitnicah so osmošolci spet segli v roke svojim prijateljem iz 2. razreda in si povedali, kako s razburljivo in pestro so preživeli počitnice. Potem so z barvicami in s flumastri narisali, kako preživljajo prosti čas sami ali z družino: na polovici lista je ustvarjal drugošolec, na drugi polovici pa osmošolec. Nastale so prave umetnine, ki bodo v času tedna otroka razstavljene na panojih v 2. nadstropju naše šole. Med otroki različnih generacij so se stkala pristna prijateljstva.

Mentorice: Barbara Kosirnik, Tina Žvab in Katarina Rigler Šilc