Zbiranje odpadnega papirja za pevske stopničke pevskih zborov OŠ Ledina

26.11.2012
Zbiranje odpadnega papirja je na šoli potekalo 16. in 17. oktobra 2012. Papir smo zbirali v jutranjem ter popoldanskem času brez individualnega tehtanja, vodili pa smo poimenski seznam učencev, ki so prinesli papir. Nekateri starši so ga tudi sami odpeljali na zbirališče Gorenje Surovina oziroma so se z njimi dogovorili za odvoz iz njihove lokacije. Skupaj smo zbrali 14,440 ton. Z zbrano količino papirja smo obvarovali 245 dreves, saj je za 1 tono papirja potrebno posekati 17 dreves.
Najštevilčnejše so se odzvali učenci naslednjih razredov: 3. B (20), 2. B (19), 4. B (18), 3. A (16), 4. A, 2. A (13) in 1. A (12).
Gorenje Surovina d. o. o. nam je v akciji plačalo 85 evrov za 1 tono papirja. 1.227,40 € bomo namenili za nakup pevskih stopničk za pevske zbore OŠ Ledina.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali v akciji.

Za projekt Ekošola kot način življenja:
Zvonka Rožanec