Slovenska modrost in pravica v jezikih sveta

3.12.2012
Učenci 7. A razreda so se odzvali povabilu Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Območja izpostave Ivančna Gorica in Združenja Slovenske izseljenske matice in se udeležili razstave plakatov osmih prevodov Jurčičeve Kozlovske sodbe v Višnji gori. Po kratkem nagovoru predsednika Sergija Pelhana, predsednika Slovenske izseljenske matice, je sledil še pozdrav direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, gospoda Igorja Teršarja. Sledil je ogled plakatov in Jurčičevih knjig v osmih jezikih:
- francoski prevod Le Proces du bouc
- španski prevod El juicio del chivo de Monte Noble
- angleški prevod The Famous Goat Trial
- nemški prevod Das Weichselburger Gericht über einen Bock
- hrvaški prevod z naslovom Jareće suđenje u Višnjoj Gori
- poljski prevod Proces kozła w Wiśniowej Górze
- italijanski prevod, La sentenza caprina di Višnja Gora
- ruski prevod Козлиное суждение в Вишней Горе

Vodja izpostave Ivančna Gorica, Barbara Rigler, je povedala, da marca 2013 izide še prevod v grškem jeziku. Njihova želja je, da bi to delo izšlo v vseh jezikih, ki se govorijo v Evropski uniji.

Na otvoritvi so bili tudi nekateri prevajalci in ilustratorji. Po končanem ogledu je sledila pogostitev. Učence 7. a razreda sta spremljali Lidija Stanič in Katarina Rigler Šilc.