Projekt Dobre vesti v Mariboru

10.2.2011
Tudi letos smo se na OŠ Leona Štuklja v Mariboru srečali učenci in mentorji, ki sodelujemo v nacionalnem Unesco projektu Dobre vesti iz naše šole in našega mesta. Srečanje 10 prijateljskih šol – letos se nam je pridružila tudi osnovna šola Kossuth Lajos iz Dabasa na Madžarskem – je bilo v znamenju gledališke ustvarjalnosti, srečanja učencev, sodelujočih na videokonferencah na temo prijateljstva in pesništva, in delovnega srečanja mentorjev Dobrih vesti.

Oder na OŠ Leona Štuklja je ta dan žarel od otroške ustvarjalnosti, naši učenci pa so na njem zablesteli z igro Nova sošolka pod mentorstvom Katarine Rigler Šilc. Delovno srečanje mentorjev Dobrih vesti je ta dan ustvarilo svojo prvo pesem o prijateljstvu in začrtalo vse nadaljnje korake v projektu vse do tabora Ustvarjalcev dobrih vesti junija na Senovem. To je seveda odlično izhodišče za nadaljevanje našega skupnega dela.

S pesmijo bomo v Dobrih vesteh prijateljevali še naprej, se srečevali v videokonferencah, objavljali svoja dela v svojih spletnih glasilih in zbirkah, da bomo aprila lahko s ponosom vzeli v roke svojo prvo pravo pesniško zbirko z naslovom, ki bo odražal vse naše hotenje in snovanje: Vsako prijateljstvo je pesem. Predstavili jo bomo na naslednjem srečanju, ki bo aprila v Ljubljani, prireditev pa bo nosila naslov Moja pesem, naša zbirka.

Ljubica Kosmač, vodja projekta