UNESCO šola

OŠ Ledina ima mednarodni status Unesco šole od leta 1997. S svojimi idejami in aktivnostmi izobražuje za kakovostno življenje. Posebno skrb posveča kultiviranju lastne osebnosti, skrbi za dobre medsebojne odnose, strpnosti, sprejemanju drugačnosti, mirovniški vzgoji ter ohranjanju okolja ter naravne in kulturne dediščine. Učencem nudi sodelovanje  v mednarodnih in nacionalnih ASPnet projektih Unesco šol.

Enega izmed njih, »Dobre vesti iz naše šole in našega mesta«, zelo uspešno vodi tudi naša šola. Unesco je na naši šoli način življenja in je vpet v vse nivoje delovanja šole. Unesco ideje posredujemo vsem na šoli preko mesečnih srečanj Unesco kluba. Od 6. 11. 2012 Unesco ideje zavzeto širita tudi naša Unesco glasnika Rebeka Dobravec in Domen Pinter.

Za udejanjanje Unescovih vrednot, s posebnim poudarkom na učenju sodelovanja, sožitja, sprejemanju drugačnosti, strpnosti ter razvijanja in kultiviranja osebnosti, je OŠ Ledina leta 2005 prejela Plaketo glavnega mesta Ljubljane.  

Vodja projekta: Barbara Kosirnik

Koordinatorica na predmetni stopnji: Natalija Lampič