Ekošola kot način življenjaNa OŠ Ledina že tradicionalno vključujemo ekološke vsebine v pouk in dneve dejavnosti, ki potekajo ob pouku. V mednarodni projekt Ekošola kot način življenja smo vključeni že od leta 2000. Vsako šolsko leto poglabljamo in dopolnjujemo različne projekte, zbiralne akcije in dodatne izbirne aktivnosti ter pridobimo zeleno zastavo, na katero smo zelo ponosni.

Glavni cilj slovenske Ekošole je vzgoja otrok in mladostnikov, da bi jim skrb za okolje in naravo postala del življenja. S tem širimo okoljsko ozaveščenost na šoli in seveda tudi izven nje. Posvetili se bomo ločevanju odpadkov, obeleževanju posameznih dnevov z ekološko vsebino (dan Zemlje, dan voda, dan sonca, dan čebel …), razvijanju pozitivnih medsebojnih odnosov in pomoči pri odpravi revščine ter racionalni rabi naravnih virov energije. 

 

V okviru projekta Ekošola kot način življenja spodbujamo povezavo znanja z okoljsko ozaveščenostjo s ciljem Kaj lahko JAZ SAM, kaj lahko VSI SKUPAJ storimo za boljše življenje

 

Cilji, ki jih uresničuje program Ekošola kot način življenja, so: 

− vzgoja za okoljsko odgovornost, 

− razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in pomoč pri odpravi revščine, 

− vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološko predelane hrane, pitniki na šolskih hodnikih, gibanje …), 

− spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej, 

− učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija), 

− povezovanje med ekošolami doma, v okviru EU in širše. 


Sodelovali bomo v projektih: 

Ekobranje za ekoživljenje, ločevanje odpadkov, ekokviz, shema šolskega sadja, zbiralni akciji papirja (jesenska in spomladanska), ozaveščevalne akcije (pokrovčki, kartuše in tonerji, baterije …), podnebne spremembe, čistilne akcije. 

K ciljem Ekošole pripomoremo vsi učenci in vsi delavci šole, kar je opaziti skozi vsakoletno prizadevno pridobivanje zelene zastave, ki ponosno krasi vhod v našo šolo. 

 

Vodja projekta: Biljana Krumpak