Evropska vas


Projekt Evropska vas je državni projekt pod okriljem Evropske hiše Maribor. Namenjen je osnovnošolcem. Cilj in namen projekta je spodbuditi medkulturno razumevanje, spoštovanje, strpnost, solidarnost, spoznavanje drugih narodov in držav v Evropski uniji ter okrepiti zavedanje lastne kulturne identitete. Učenci in učitelji osnovnih šol iz različnih slovenskih krajev na inovativen način spoznavajo države Evropske unije in njihove značilnosti ter ob obeležitvi dneva Evrope (9. maj) v več slovenskih mestih postavijo Evropske vasi in predstavijo države članice Evropske unije.

OŠ Ledina, ki v projektu sodeluje že od leta 2004, se je z znanjem, izdelki in nastopom izbrane države predstavila na vsakoletni prireditvi Evropske vasi v Ljubljani v mesecu maju. Učenci so pri pouku, v času podaljšanega bivanja in pri interesnih dejavnostih med šolskim letom proučevali naravno in kulturno dediščino dodeljene države, spoznavali raznolikost narodov, se učili spoštovanja in strpnosti do drugačnih po veri, jeziku, navadah. Pripravljali so plakate, dramatizacije, plesne in glasbene predstavitve, kulinarične dobrote in ustvarjali izdelke, ki predstavljajo značilnosti izbrane države.

Posebno nadgradnjo je s projektom »Prestolnice EU« projekt doživel v šolskem letu 2006/07, ko je imela naša šola priložnost gostiti 25 županov in/ali njihovih predstavnikov iz 25 evropskih prestolnic. Vsak oddelek je ob obisku visokih predstavnikov predstavil eno državo in njeno prestolnico. To je bila odlična priložnost, da so učenci spoznavali druga okolja in kulture in s tem pridobili širino, ki je potrebna za spoštovanje in sprejemanje drugačnosti in udejanjanje ostalih Unescovih načel. Dragocene so tudi vezi, ki so se spletle ob izvajanju projekta. Ob tej priložnosti smo učilnice poimenovali po evropskih prestolnicah.

V šolskem letu 2015/16 projekt Evropska vas v Ljubljani ni potekal.
Prav tako ni predviden za šolsko leto 2016/17.